fbpx

Komunikat Organizatorów dot. zgłoszeń

15 czerwca 2021

Ze względu na zgłoszone przez kandydatów problemy dot. formularza zgłoszeniowego oraz sporadyczne komplikacje przy dokonywaniu płatności, Organizatorzy 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka podjęli decyzję o przyjęciu zgłoszeń, które napłynęły po terminie tj. do końca dnia 15 czerwca 2021 roku (do godziny 24:00 czasu polskiego). Zgłoszenia, które zostaną wysłane po wspomnianej dacie nie będą podlegać weryfikacji.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu.

Pozostałe newsy