Próby

Harmonogram prób z orkiestrą kandydatów dopuszczonych  do  III etapu:

siedziba Filharmonii Zabrzańskiej, Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

siedziba Filharmonii Zabrzańskiej, Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom – dopuszczonym do III etapu przesłuchań – bezpłatny transport na próby z orkiestrą do siedziby Filharmonii Zabrzańskiej (Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze). Wyjazd o godzinie 8:00 spod Domu Studenta „Parnas” Akademii Muzycznej w Katowicach. Kontakt do kierowcy: 696 451 882.

Dojazd na próbę we własnym zakresie należy zgłosić wcześniej do Organizatora na adres e-mail: malgorzata.fert@palac.art.pl

Organizatorzy NIE zapewniają uczestnikom – dopuszczonym do III etapu przesłuchań w kategorii róg – bezpłatnego przejazdu na próby z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej w Pałacu Kultury Zagłębia (Plac Wolności 1, Dąbrowa Górnicza). Uczestnicy zapewniają sobie transport do Pałacu Kultury Zagłębia we własnym zakresie.

Pozostałe newsy